Informace

Vymáhání

Vymáhání
4.9/5 - (12 hlasů)

Vymáhání pohledávek je klíčovým aspektem pro každou firmu či podnikatele, který se zabývá poskytováním služeb nebo prodejem zboží. Zajištění, že dlužníci platí své závazky včas, je kritické pro udržení finanční stability a růst podniku.

Co je vymáhání pohledávek?

Vymáhání pohledávek je proces, kterým se snažíme získat zaplacení nezaplacených faktur nebo dluhů od našich zákazníků nebo klientů. Tyto dluhy mohou vzniknout z různých důvodů, například z prodaného zboží nebo poskytnutých služeb, a je klíčové, aby byly vyřešeny co nejrychleji a efektivně.

Jak vymáhat pohledávky úspěšně?

Včasná komunikace a připomenutí: Prvním krokem k úspěšnému vymáhání pohledávek je včasná komunikace s dlužníkem. Snažte se otevřeně a zdvořile oslovit dlužníka a připomeňte mu jeho nezaplacený dluh. Mohou existovat situace, kdy dlužníci zapomněli na svůj závazek a rychlá připomínka je vše, co potřebují k zaplacení.

Sledujte platby a poskytujte různé platební možnosti: Pravidelně sledujte platby od zákazníků a poskytněte jim různé možnosti platby. Někdy může být obtížné platbu uskutečnit včas, a pokud nabídneme různé platební možnosti, zvýšíme šanci, že dluh bude uhrazen včas.

Pohledávky řešte průběžně a systematicky: Nenechávejte pohledávky náhodě a řešte je průběžně a systematicky. Vytvořte si seznam otevřených pohledávek a sledujte jejich stav. Stanovte si pevné lhůty pro vyřešení a zajistěte, aby byly splněny.

Odměny za včasné platby a postihy za opožděné platby: Motivujte své zákazníky k včasnému placení tím, že jim nabídnete odměny za včasné platby. Stejně tak uveďte jasně definované postihy za opožděné platby. Tato strategie bude zákazníky motivovat k dodržování lhůt.

Jak se vyhnout vymáhání?

Vymáhání pohledávek je situace, kterou byste se rádi vyhnuli, neboť může být časově náročné a nepříjemné. Následující jsou některé rady, jak se tomu vyhnout:

 1. Jasná komunikace: Ujistěte se, že vaše smlouvy nebo faktury jsou jasně napsané a obsahují platební podmínky. Komunikujte transparentně se svými zákazníky o platebních lhůtách již od začátku.
 2. Včasná fakturace: Zasílejte faktury co nejdříve po dokončení práce nebo dodání zboží. Čím rychleji obdržíte platbu, tím menší je pravděpodobnost, že se dostanete do situace, kdy musíte vymáhat dluh.
 3. Přijímání různých platebních metod: Nabídněte svým zákazníkům různé možnosti platby, aby mohli vybrat tu, která jim nejlépe vyhovuje. To může snížit pravděpodobnost opožděných plateb.
 4. Věřte svým instinktům: Pokud máte podezření, že některý zákazník by mohl mít problémy s placením, můžete požádat o částečnou platbu předem nebo požadovat záruky.
 5. Sledujte platební podmínky: Pravidelně kontrolujte lhůty pro platby a ujistěte se, že zákazníci jsou si vědomi jejich splatnosti. Pokud zjistíte opožděné platby, okamžitě jednejte.
 6. Komunikujte s dlužníky: Pokud dojde k opožděné platbě, obraťte se na dlužníka a zjistěte důvod. Snažte se najít vzájemně uspokojivé řešení a dohodněte se na splátkovém plánu, pokud je to potřeba.
 7. Profesionální postup: Pokud je vymáhání nevyhnutelné, postupujte profesionálně a zdvořile. Vyhněte se konfliktním situacím a zbytečným hádkám.
 8. Pravidelné účetnictví: Udržujte si pečlivé účetnictví a sledujte pohledávky. To vám umožní okamžitě reagovat na nezaplacené faktury.
 9. Rozumná délka kreditního období: Pokud nabízíte kreditní období pro platby, stanovte si rozumnou délku, která bude přiměřená pro vaše podnikání.
 10. Ověřte si nové zákazníky: Před spoluprací s novými zákazníky se informujte o jejich platební historii a bonitě. To vám pomůže minimalizovat riziko nezaplacených pohledávek.

Dodržováním těchto tipů můžete minimalizovat riziko vymáhání pohledávek a udržet si finanční stabilitu vašeho podnikání.

Udržování pevných finančních základů, plánování a rozpočtování jsou klíčové pro zabránění zadlužení a dluhové pasti. Dbejte na opatrné používání kreditních karet a snažte se žít podle svých skutečných možností.


Nejčastější otázky

 1. Jak dlouho bych měl čekat na zaplacení dluhu před zahájením vymáhání? Ideální je poskytnout dlužníkovi dostatek času na zaplacení (obvykle 30 dní). Pokud však po této lhůtě dluh zůstává nezaplacený, měli byste zahájit vymáhání co nejdříve.
 2. Jaké jsou náklady na profesionální vymáhání pohledávek? Náklady na profesionální vymáhání pohledávek se mohou lišit v závislosti na rozsahu dluhu a vybrané vymáhací společnosti. Obvykle jsou však účtovány na základě provize z úspěšně vymožené částky.
 3. Může vymáhání pohledávek poškodit vztahy s klienty? Pokud je vymáhání provedeno profesionálně a zdvořile, nemusí poškodit vztahy s klienty. Mnoho společností spolupracuje s profesionály na vymáhání, aby zachovaly dobré vztahy s klienty.
 4. Kdy je nejlepší čas na získání profesionální pomoci při vymáhání pohledávek? Pokud si myslíte, že interní snahy o vymáhání nevedou k úspěchu, je čas zvážit profesionální pomoc. Čím dříve se o toto rozhodnete, tím rychleji můžete vyřešit nezaplacené dluhy.
 5. Jak dlouho trvá proces vymáhání pohledávek? Délka procesu vymáhání pohledávek se liší v závislosti na složitosti případu a spolupráci dlužníka. Některé případy mohou být vyřešeny během několika týdnů, zatímco jiné mohou trvat několik měsíců.
 6. Může být vymáhání pohledávek úspěšné i u starších dluhů? Ano, i starší dluhy mohou být úspěšně vymáhány. Profesionální vymahači mají dovednosti a strategie, jak získat nezaplacené pohledávky, i když jsou delší dobu nezaplaceny.

Related posts

Bonita klienta

Nina D

Anuitní splátka

Nina D

Půjčka 800 000

Nina D